Αερόστρωμα κατάκλισης με αντλία

image027Αποτελείται από μια ηλεκτρική αντλία παραγωγής και διοχέτευσης αέρα στο αερόστρωμα. Η εναλλαγή του αέρα στους θαλάμους του στρώματος γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με το βάρος του ασθενή και του βαθμού πρόληψης ή θεραπείας που θέλουμε να επιτύχουμε. Το αερόστρωμα αποτελείται από ανεξάρτητους αεροθαλάμους εναλλασσόμενης ροής αέρα. Σκοπός του συστήματος είναι η αποφυγή των συνεχών πιέσεων που ασκούνται στο σώμα με αποτέλεσμα την κακή κυκλοφορία του αίματος και τη νέκρωση των ιστών που οδηγούν σε έλκη.

αγορά / ενοικίαση

Κωδικός: 636