ConSecura Urostomy

urostomy 1ConSecura Urostomy

Σάκκος ουρητηροστομίας,διαφανής,αντιπαλινδρομικής σχεδίασης, με δακτύλιο εφαρμογής νέου πρωτοποριακού σχεδιασμού, με αντιιδρωτική επένδυση της εσωτερικής επιφάνειας και εύχρηστο σύστημα παροχέτευσης των ούρων.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ.