Όροι Χρήσης

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρίας μας. Με τη χρήση της ιστοσελίδας μας αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα και της οποίας οι όροι διέπουν εφεξής τη μεταξύ μας συμβατική σχέση .Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του bonnevie.gr .
Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών που συλλέγει η ιστοσελίδα, κατά τη διάρκεια επίσκεψης.
Το bonnevie.gr δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα όταν ο επισκέπτης επισκέπτεται την σελίδα του ή/και εισέρχεται στα προωθητικά / διαφημιστικά προγράμματά του.
Εάν ο χρήστης επικοινωνήσει με την bonnevie.gr μέσω της φόρμας επικονωνίας τότε συλλέγονται τα στοιχεία όπως όνομα, τηλέφωνο και email.
Το bonnevie.gr χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών που χρησιμοποιούν την φόρμα αποστολής μηνύματος, μόνο για επικοινωνία.
Το bonnevie.gr δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή δημοσίευση ή κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών σε κανένα τρίτο.
Το bonnevie.gr μπορεί να περιλαμβάνει links (“δεσμούς”) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) τα οποία δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το bonnevie.gr για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν .
H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο bonnevie.gr κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και εφαρμογή δικλείδων ασφαλείας.
Cookies
To bonnevie.gr χρησιμοποιεί cookies μόνο για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας και δεν χρησιμοποιεί cookies για διαφημιστικούς η άλλους σκοπούς.
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του bonnevie.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Tο bonnevie.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.