I. Ανάπτυξη ΠΛηροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης Ιατρών και Ογκολογικών Ασθενών «ΠΛΑΤΩΝ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με μεγάλη μας χαρά ανακοινώνουμε την έγκριση της χρηματοδότησης του προγράμματος Ανάπτυξη ΠΛηροφοριακού ΣυστήμΑτος ΥποσΤήριξης Ιατρών και ΟγκολογικΩΝ Ασθενών «ΠΛΑΤΩΝ» από τη Δράση «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το αντικείμενο του έργου είναι η έρευνα και δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης αυτοδιαχείρισης καρκινοπαθών που λαμβάνουν ενδοφλέβια χημειοθεραπεία διαμέσου εμφυτεύσιμης συσκευής port-a-cath. To σύστημα port-a-cath είναι ένα πλήρως εμφυτευόμενο σύστημα καθετήρα που αποτελείται από ένα θάλαμο έγχυσης (port) και έναν καθετήρα (cath). Εξασφαλίζει μόνιμη, άνετη, ανώδυνη και επαναλαμβανόμενη πρόσβαση στο φλεβικό σύστημα του ασθενούς και χρησιμοποιείται στις παρακάτω περιπτώσεις: (α) σε μακροχρόνια θεραπεία με κυτταροτοξικούς παράγοντες και άλλα «επιθετικά» φάρμακα, (β) σε ασθενείς σε χρόνια παρεντερική εφαρμογή, (γ) γενικά, σε ασθενείς με κατεστραμμένες περιφερικές φλέβες (φλέβες χεριών και ποδιών) που χρειάζονται συχνές ενδοφλέβιες εγχύσεις φαρμάκων ή διαλυμάτων.

Το σύστημα θα αποτελείται από διαδικτυακή πλατφόρμα και mobile εφαρμογές (iOS και Android) που θα συνδέονται στην ίδια βάση δεδομένων για την καταχώρηση και διαχείριση των δεδομένων που σχετίζονται με τη λήψη της φαρμακευτικής αγωγής από τους ασθενείς καθώς και από ένα σύστημα επαυξημένης πραγματικότητας (Extended Reality – XR/AR) με στόχο την αποτελεσματική εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού και των χειρουργών στην τοποθέτηση και χρήση αυτών των συσκευών. Συνολικά, το προτεινόμενο σύστημα θα προσφέρει ψηφιακές δυνατότητες στους παρακάτω άξονες: (α) Δημιουργία εξατομικευμένου προφίλ (καρτέλα υγείας) του κάθε ασθενή, (β) Υποσύστημα καταγραφής με δυνατότητες: Καταχώρησης λήψης φαρμάκου, Κατάσταση ασθενή (π.χ. πόνος, ψυχολογική κατάσταση), Κατάσταση συστήματος καθετήρα port-a-cath, (γ) Υποσύστημα λήψης αποφάσεων, (δ) Υποσύστημα που θα προσφέρει στο νοσηλευτικό προσωπικό και στους χειρουργούς την δυνατότητα εκπαίδευσης τοποθέτησης συσκευών port-a-cath μέσω τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας με στόχο την αποφυγή λαθών που θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στους ασθενείς (π.χ. επανατοποθέτηση, πόνος, κ.λπ.), (ε) Υποσύστημα διαχείρισης της ασφάλειας του πληροφοριακού συστήματος ώστε να επιτρέπεται η πρόσβαση μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες και να διασφαλίζεται η ιδιωτικότητα των προσωπικών δεδομένων.

Στην πράξη ο κάθε χρήστης του πληροφοριακού συστήματος θα έχει τη δυνατότητα να καταγράφει μόνος του (μέσω των προσφερόμενων εφαρμογών) ή με την βοήθεια νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού τις ενέργειες που πραγματοποιεί και έτσι να διατηρεί άμεσα ενημερωμένη την καρτέλα υγείας του σε πραγματικό χρόνο. Οι πληροφορίες που θα καταγράφονται θα επεξεργάζονται με αλγορίθμους μηχανικής μάθησης και ανάλογα με την κρισιμότητα τους θα ειδοποιούν τον κατάλληλο ενδιαφερόμενο. Για παράδειγμα, θα αναγνωρίζονται αποδοτικά τα προβλήματα που σχετίζονται με τη χρήση της συσκευής αλλά και με την ψυχολογική διάθεση των ασθενών ώστε να ενημερώνονται με ασφαλή τρόπο οι θεράποντες ιατροί και η εταιρεία διαχείρισης του εξοπλισμού.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως το σύστημα θα πληροί όλα τα κριτήρια σε σχέση με τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων και πρόσβαση σε ιατρικά δεδομένα των ασθενών θα έχουν μόνο οι θεράποντες ιατροί ώστε να διασφαλίζεται συνεχώς το ιατρικό απόρρητο. Γενικά, οι πληροφορίες του συστήματος θα μπορούν να επεξεργάζονται από: το θεράποντα ογκολόγο, το χειρουργό που τοποθετεί την συσκευή port-a-cath, τον ασθενή (ο οποίος θα είναι ο ιδιοκτήτης των δεδομένων του), την εταιρία που υποστηρίζει το σύστημα καθετήρα που θα έχει πρόσβαση μόνο στα αντίστοιχα δεδομένα.

Τέλος, μια καινοτομία που προσφέρει ο ΠΛΑΤΩΝ είναι η εκπαίδευση των χειρουργών και του νοσηλευτικού προσωπικού σχετικά με το χειρισμό και την τοποθέτησης της συσκευής μέσω τεχνολογιών ΧR. Το έργο θα δημιουργήσει ένα εικονικό περιβάλλον στο οποίο οι εκπαιδευόμενοι θα εμβυθίζονται και θα έχουν τη δυνατότητα να χειρίζονται τη συσκευή πριν το πραγματοποιήσουν σε κανονικές συνθήκες. Ένα σύνολο από ‘σκηνές’ θα είναι διαθέσιμες στους εκπαιδευόμενους ενώ ταυτόχρονα θα χρησιμοποιούν γυαλιά εμβύθισης για την πραγματοποίηση της εκπαίδευσης. Θα πρέπει να σημειωθεί πως θα υλοποιηθούν διαφορετικές σκηνές εκπαίδευσης ανά ρόλο του εκπαιδευόμενου (π.χ. αν πρόκειται για νοσηλευτικό προσωπικό ή χειρουργούς). Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα για τη διαχείριση των συσκευών port-a-cath, την εκπαίδευση στη χρήση τους αλλά και τη διαχείριση των δεδομένων των ασθενών ώστε να υπάρξει άμεση ενημέρωση των θεραπόντων ιατρών σε περίπτωση που παρουσιαστεί το οποιοδήποτε πρόβλημα.

Εταίρος του προγράμματος είναι η Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης, η οποία μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Α.Π.Θ. αναλαμβάνει την εφαρμογή του Προγράμματος στους ογκολογικούς ασθενείς.