Η εταιρία

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα της Bonnevie Pharmaceuticals A.E.

Η “Bonnevie Pharmaceuticals S.A.” δραστηριοποείται στην Ελλάδα και έχει ενεργή παρουσία στον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης, με επίκεντρο την ανάπτυξη και διανομή ιατρικών προϊόντων και συσκευών υψηλής ποιότητας.
Το προσωπικό μας διαθέτει πάνω από 15 χρόνια εμπειρία διαχείρισης στον κλάδο της υγείας με εξειδίκευση στον ογκολογικό , χειρουργικό και αναισθησιολογικό τομέα.
Αυτή η εμπειρία διασφαλίζει τους πελάτες μας καθώς και στους συνεργάτες μας την παροχή ικανών και επαγγελματικών υπηρεσιών.

Βασικοί στόχοι μας :

  • η έγκαιρη, έγκυρη και αποτελεσματική ανταπόκριση στις κάθε είδους απαιτήσεις και προκλήσεις
  • η παροχή υψηλής ποιότητας ιατρικών προϊόντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις και την ταχεία εξέλιξη της ιατρικής.

Δέσμευση , προτεραιότητα και όραμά μας είναι :
Να υπηρετήσουμε τον τομέα της υγείας , με σεβασμό στους πελάτες μας, τους συναδέλφους και συνεργάτες μας και την κοινωνία μας.
Να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής, παρέχοντας καινοτόμα προϊόντα που πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και αποτελεσματικότητας για τους ασθενείς και τους επαγγελματίες υγείας .
Να εδραιώσουμε την Bonnevie Pharmaceuticals S.A. ως μία από τις οι καλύτερες και πιο δυναμικές ελληνικές εταιρείες στο χώρο της. Επενδύουμε στη συνεχή κατάρτιση και εκπαίδευση των στελεχών μας ώστε να διασφαλίζεται η Ποιότητα σε κάθε δραστηριότητα τους.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια η εταιρία μας με ΑΡ.ΓΕΜΗ: 59332904000, πρωτοπορώντας στο χώρο της, έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα, τόσο με το Πιστοποιητικό Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας περί Ιατροτεχνολογικών προϊόντων ΔΥ8/1348/2004 όσο και με το Διεθνές Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας ISO 9001:2015, από τους Αναγνωρισμένους Οργανισμούς Πιστοποίησης HTCert & LRQA.