Ηλεκτρονική Αντλία

 Ογκομετρική αντλία για χορήγηση παρεντερικής διατροφής στο σπίτι.