Βελόνες huber needle

prolongateur_simple*Επικοινωνήστε μαζί μας για την διαθεσιμότητα μέσω ΕΟΠΥΥ

Ανοξείδωτη βελόνα για την ευκολία έγχυσης και την ευκολία χρήσης της από νοσηλευτικό προσωπικό.
Μια μαλακή περιστρεφόμενη πτέρυγα που παρέχει λιγότερη πίεση στο τραύμα για να μειώσει τον πόνο των ασθενών
Οι βελόνες Huber χρησιμοποιούνται στη χημειοθεραπεία, στη θεραπεία με αντιβιοτικά και στην παρεντερική θεραπεία Ανάλογα με το σύστημα θύρας, διατίθενται βελόνες διαμέτρου με διάφορες γεωμετρίες κορυφής .
Αποστειρωμένο με αιθυλενοξείδιο, μόνο για μία χρήση