Στρατηγική

Oι στόχοι και η προοπτική μας δεν περιορίζονται μόνο στην παροχή υλικών για την αντιμετώπιση των προαναφερομένων καταστάσεων. Ονειρευόμαστε και αποσκοπούμε στην παροχή πλήρων υπηρεσιών φροντίδας και την επέκτασή μας και σε άλλους τομείς της υγείας.
Έτσι, πλέον άλλων, είμαστε σε θέση να προμηθεύσουμε οποιοδήποτε υλικό απαιτείται ακόμη και για την πιο εξειδικευμένη χειρουργική επέμβαση, ακόμη και για την πιο σύνθετη χειρουργική, ή μη, αποκατάσταση οποιουδήποτε προβλήματος υγείας, με απώτερο σκοπό την πλήρη κάλυψη κάθε περιστατικού υγείας.
Όραμά μας αποτελούσε και αποτελεί πάντοτε ο άνθρωπος και η ορθή υποστήριξη της υγείας του και η διευκόλυνση της καθημερινότητάς του.