Καθετήρες αποσιδήρωσης

Quickset Medtronic Η.Π.Α. 29G

Medtronic1Mε αποσπώμενη βελόνα μήκους 9mm και διασύνδεση-σωληνάκι μήκους 60 εκατοστών

 

 

Quickset Medtronic Η.Π.Α. 29G

Medtronic2Mε αποσπώμενη βελόνα μήκους 6mm και διασύνδεση-σωληνάκι μήκους 110 εκατοστών

 

 

 

Thalaset Η.Π.Α. 29G
Thalaset

Mε μήκος βελόνας 8mm και διασύνδεση-σωληνάκι μήκους 80cm.

 

 

Orbit Η.Π.Α. 31G
Orbit

Mε αποσπώμενη βελόνα μήκους 8,5mm και διασύνδεση-σωληνάκι μήκους 75 εκατοστών, περιστρεφόμενο κατά 360 μοίρες