Νάρθηκας 3 σημείων

image005Νάρθηκας από ελαφρύ ειδικό κράμα αλουμινίου , πλαστικά κλείστρα ασφαλείας στα πλάγια τμήματά του , αφρώδεις επενδύσεις , πλήρης ρύθμιση (οριζόντια – κάθετη) , πρόσθια στερνική πλάκα , ραχιαία πλάκα εφαρμογής , οπίσθια αυτοκόλλητη ζώνη, ρυθμιζόμενη κοιλιακή ταινία στην περιοχή της λεκάνης.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:Συντηρητική θεραπευτική αποκατάσταση σε : σταθερό κάταγμα πρόσθιας στήλης

Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. – σταθερό κάταγμα μεσαίας στήλης

Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. – οστεοπορωτικά κατάγματα τύπου ΙΙ

Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. – Μετεγχειρητικά σε σπονδυλοδεσίες , πεταλεκτομές Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.

ΚΩΔΙΚΟΣ: 1169